Книги

Наукова монографія

Дата: 24 листопада 2009
Монографія присвячена актуальній проблемі світової та вітчизняної
економічної науки.
Викладені теоретико-методологічні питання структурної
трансформації національної економіки. Розкрито загальний сценарій
структурної трансформації економік розвинутих країн світу на етапі
постіндустріалізму. На основі синергетичної парадигми еволюційного процесу,
обгрунтовано необхідність подолання методологічних обмежень
механістично-матеріалістичного підходу в дослідженні природи і суспільства.
Обгрунтовано шляхи переходу економічної системи України на більш високий
цивілізаційний рівень за рахунок докорінної модернізації основних
інституціональних, управлінських, технологічних та виробничих структур.

Затверджено до друку Вченою радою Інституту економіки HAH України

Єрохін С. А.
Структурна трансформація національної економіки ( теоретико - методологічний
аспект). / Наукова монографія / — К., Видавництво «Світ Знань», 2002 р., 528
с.
ISBN 966-7742-01-6
Голос України.
ТЕМА: Днями в Інституті законодавства Верховної Ради України відбулося засідання «круглого столу», на якому обговорювались законодавчі аспекти забезпечення виконання Указу Президента України «Про невідкладні заходи з подолання бідності»
Круглый стол г. Киев, пресс – центр Укринформ
Тема: «Духовные основы национального экономического развития»
Прийом у посла Великої Британії
VIP- прийом для керівників українських та міжнародних компаній та гостей з Великої Британії в резиденції Посла Великої Британії в Україні пана Лі Тернера (Leigh Turner)...
червень

Звання «Почесний доктор»
Україна - Бельгія