Книги

20 років незалежності України

Дата: 20 листопада 2011
20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії
майбутнього: Матеріали XI науково-практичної конференції. - К.:
Національна академія управління, 2011. — 404 с.
ІSВN 978-966-8406-61-4

У збірці представлені матеріали учасників XI науково-практичної
конференції «20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії
майбутнього», проведеної 19 травня 2011 р. у рамках суспільно-наукового
проекту «Духовні цінності українського суспільства у світлі співпраці
суспільствознавства і богослов'я». Організатори конференції: ВНЗ «Національна
академія управління», Центр перспективних соціальних досліджень Міністерства
соціальної політики України та НАН України, журнал «Актуальні проблеми
економіки».
Редакційна колегія:
Буряк Л.І., д.і.н.
Єрохін С.А., д.е.н.
Єрмошенко М.М., д.е.н.
Осічнюк Ю.В., д.філос.н.
Ільчук Л.І., к.політ.н
Привалко Т.В., к.і.н.

Рекомендовано до друку вченою радою ВНЗ «Національна академія
управління» (протокол № 4 від 09.06.2011 р.) та вченою радою Центру
перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України
та НАН України (протокол № 8 від 08.06.2011 р.).

Упорядники:
Буряк Л.І., Привалко Т.В.
УДК 082+2+3
ББК 60+86
Д-22

© НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ, 2011
Голос України.
ТЕМА: Днями в Інституті законодавства Верховної Ради України відбулося засідання «круглого столу», на якому обговорювались законодавчі аспекти забезпечення виконання Указу Президента України «Про невідкладні заходи з подолання бідності»
Круглый стол г. Киев, пресс – центр Укринформ
Тема: «Духовные основы национального экономического развития»
Прийом у посла Великої Британії
VIP- прийом для керівників українських та міжнародних компаній та гостей з Великої Британії в резиденції Посла Великої Британії в Україні пана Лі Тернера (Leigh Turner)...
червень

Звання «Почесний доктор»
Україна - Бельгія